Menu
077-3451111
מה זה "Google Grants" - תוכנית מענקי גוגל?
 
תוכנית המענקים של גוגל היא גרסה ללא מטרות רווח של Google Ads(כלי הפרסום המקוון של גוגל)‏. תוכנית מענקי גוגל‏ מקדמת ארגונים ללא מטרות רווח, באמצעות הענקת 10,000$ לחודש בפרסומי אדוורדס שמטרתם קידום המשימות והיוזמות שלהם בגוגל.
association-152746 640
על תוכנית מענקי גוגל
 
מקבלי המענקים של גוגל זוכים במענק המיועד לפרסום בGoogle Ads, והם בונים ומנהלים את חשבונות הGoogle Ads שלהם ממש כמו מפרסמים בתשלום בכפוף להגבלות הבאות:
להלן מספר קריטריונים חשובים בנוגע לתוכנית מענקי גוגל:  
 
 • חייב להיות למשתתפים בתוכנית אתר אינטרנט, והמודעות חייבות לקשר לדף באתר זה.
 • מילות המפתח חייבות להיות רלוונטיות לתוכנית ולשירותים.
 • האתר אינו יכול להציג מודעות ליצירת הכנסות, כגון גוגל אדסנס או קישורי פרסום של תוכניות שותפים עצמאיות, בזמן ההשתתפות בתוכנית מענקי גוגל.
 • הניהול הפעיל והמתמשך של מסע הפרסום נמצא באחריות הארגון לאחר הפעלת החשבון.
 • מקבלי המענקים נדרשים להפגין מעורבות פעילה בתוכנית ולנהל באופן פעיל את חשבונות אדוורדס שלהם, והמשמעות היא שאיש הקשר של החשבון חייב:
 • להתייחס ולהיענות לבקשות שהצוות שלנו שולח בדוא"ל.
 • להיכנס לחשבון מדי חודש כדי לבדוק את ביצועי מסעות הפרסום ולערוך בהם שינויים במידת הצורך.
חברת אקטיביטק תשמח לנהל עבורכם את החשבון בגוגל בצורה מיטבית. 
 
ליצירת קשר עם אקטיביטק
 
המודעות חייבות לקשר רק לכתובת האתר הכלולה בבקשה שלכם, מאחר שזו כתובת האתר שאושרה עבור המענק בתוכנית מענקי גוגל. עם זאת, אם כתובת האתר של הארגון שלכם משתנה או אם הארגון יפתח כתובות אתרים נוספות המפנות לאתר הראשי של הארגון ותואמות להנחיות של גוגל עבור מלכ"רים, ניתן להוסיף את הכתובות לחשבונות בכל עת מבלי לקבל אישור בכתב מאת גוגל.

הנחיות בנוגע למודעות בתוכנית המענקים של גוגל:
 • על המודעות לשקף את מטרת הארגון, ומילות המפתח חייבות להיות רלוונטיות לתוכניות ולשירותים.
 • חל איסור להשתמש בפרסום מסחרי מובהק בתוכנית זו. אם בכוונתכם לקדם מוצרים או שירותים, יש להקדיש 100% מהמכירות ו/או התקבולים לתמיכה בתוכנית שלכם.
 • מודעות Google Ads אינן יכולות לקשר לדפים שהם בעיקר קישורים לאתרים אחרים.

הנחיות לזכאות
 
כדי להיות כשירים לתוכנית מענקי גוגל על ארגונים לעמוד בשני התנאים הבאים:
 • להיות בעלי סטטוס צדקה תקף ועדכני.
 • לקבל ולהסכים לאישורים הנדרשים של היישום לגבי איסור אפליה, קבלה ושימוש בתרומות.
לידיעתכם, הארגונים הבאים אינם כשירים לתוכנית מענקי גוגל:
 • ארגונים וגופים ממשלתיים.
 • בתי ספר, מעונות יום, מוסדות אקדמיים ואוניברסיטאות (זרועות פילנתרופיות של מוסדות לימוד הן כשירות) - לקבלת מידע נוסף על התוכניות של גוגל עבור מוסדות חינוך, בקרו ב-Google in Education .
 • פלגות פוליטיות, ארגונים פוליטיים וקבוצות שתדלנות.
 • גוגל שומרת לעצמה את הזכות לאשר או לדחות את בקשתו או השתתפותו של ארגון בכל עת, מכל סיבה שהיא, וכן את הזכות להוסיף להנחיות כשירות אלה או לתקן אותן בכל עת. הבחירות יבוצעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של  גוגל ואינן כפופות לבדיקה חיצונית.
הגדרת סטטוס ארגון צדקה בישראל
ארגונים בישראל נדרשים להיות רשומים כחברה לתועלת הציבור, עמותה או הקדש ציבורי, ולהחזיק באישור ניהול תקין עדכני.

הגש בקשה עכשיו

 

הוסף תגובה


אקטיביטק בע"מ

שיווק דיגיטלי
כתובת: רחובות הנהר 9, רמת גן 
מיקוד: 5253105

טלפון: 077-3451111
פקס: 077-2070085
מייל: info@actvtec.co.il

הרשמה לניוזלטר

2023 © כל הזכויות שמורות לאקטיביטק בע"מ

actv-logo

צור קשר