Archive | כוכב נולד 8 RSS feed for this section

גוגל צופה שהיום עוזבים את כוכב נולד..

שבוע עם 4 הדחות.

אתמול (יום רביעי) גוגל צפה בהצלחה רבה את המודחים מהתוכנית שהיתה: ליאור והיבה.

עדיין אין נתונים חדשים בgoogle trends לכן אסתמך על הנתונים שנצטברו בסוף השבוע האחרון.

לפי גוגל, היום יעזבו את התוכנית:

1. יובל לב טוב

2. בת נטף

מועמדים  אופציונלים (בעלי סבירות נמועה יותר ) נוספים: אדר גולד, מעיין בוקריס, יובל מרון, תהל שהם.

שלושת העולים לגמר הם עדיין:

1. עידן עמדי

2. נאור אלבז

3. דיאנה גולד

מתחממים ואולי יופיעו ברשימה בשבוע הבא: אוהד שרגאי ונועה דויטש.

בהצלחה לכולם,

1 Comment

כוכב נולד 8 גוגל הנביא ואשת הנביא (פייסבוק)

לפני מספר לא רב של חודשים גוגל צפה בדיוק רב את המנצח באח הגדול ישראל. מדוע שגוגל לא יחזה עבורנו מי יהיה הזוכה השנה בכוכב נולד 8? כן. כן. המתמודדים נשפטים על סמך הביצועים שלהם בתוכנית (כך לפחות מספרים לנו) ולא על סמך הפופולאריות שלהם. אם כך בואו נעמיד הנחה זאת  במבחן.
מידי שבוע אני אציג את הנתונים של גוגל ואת הנתונים של פייסבוק ואנסה לחזות  את מי הקהל ישלח לביתו ומי צפויה להיות שלישיית הגמר.
הניתוחים יבוצעו אך ורק על סמך הנתונים היבשים של מספר החיפושים השבועי בגוגל ומספר המעריצים בפייסבוק.
אני לא צופה הדוק של התוכנית, לכן בפוסטים לא יהיו ניתוחים של הביצועים, דברי השופטים ורכילות.

אז מה גוגל צופה לנו שבוע הבא:

מועמדים ללכת הביתה:
1.    היבה בטחיש
2.    בת נטף
3.    יובל לב טוב
4.    ליאור עקיבא
שלישיית הגמר גוגל
1.    דיאנה גולבי
2.    נאור אלבז
3.    עידן  עמדי

מה פייסבוק צופה לנו
מועמדים ללכת הביתה
1.    בת נטף
2.    היבה בטחיש
3.    יובל לב טוב
4.    רוני גינוסר
שלישיית הגמר פייסבוק
1.    עידן עמדי
2.    נאור אלבז
3     אור גלעדי

 7766.jpg

0 Comments